jazyková verze

info@artliner.cz
INFOLINKA: +420 608 710 832

Standardy EU

Zařízení na provádění mikropigmentace ArtLiner™ odpovídá požadavkům následujících směrnic a bezpečnostních norem platných v Evropské unii:

  • Směrnice pro nízké napětí (LVD) 73/23/EEC+93/68/EEC
  • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)89/336/EEC+92/31/EEC+93/68/EEC

Pro další informace nás prosíme kontaktuje přímo.

Děkujeme.
Beauty International Group